Popular Posts

Saturday, March 2, 2013

รักษาหูดอย่างได้ผล


รักษาหูดอย่างได้ผล

หูดมีอาการอย่างไรเเละวิธีการรักษาหูด เมื่อก่อนเป็นตรงใต้นิ้วโป้งเท้าไปวิ่งโดนมันสะท้านถึงต้องหยุดวิ่งกันเลยทีเดียวพี่้น้อง
การรักษาหูดทำได้หลายวิธี การรักษาหูดด้วยตนเอง หรือ การให้แพทย์หรือเจ้าหน้าที่ช่วยรักษาเช่น การจี้ทำลายตัวหูด เฉือนหรือตัดหูดออกโดยตรง

การจี้ทำลายตัวหูดด้วยวิธีการต่างๆ

วิธีการนี้ ส่วนใหญ่เป็นการ จี้ทำลายตัวหูดด้วยวิธีการต่างๆ

การจี้ด้วยไฟฟ้า: ก่อนรักษา จะฉีดยาชาที่ผิวหนังรอบๆ หูด หรือ ที่ผิวหนังบริเวณหูด หลังจากยาชาออกฤทธิ์แล้ว หูดจะโดนจี้ด้วยไฟฟ้าทีละน้อย หูดเมื่อโดนไฟฟ้าจี้ จะเป็นเนื้อไหม้ดำๆ (นึกภาพเราย่างเนื้อแล้วเนื้อไหม้ เป็นเนื้อดำๆ) บริเวณเนื้อที่ดำๆ นี้จะถูกขูดออกเป็นระยะๆ ถ้าหูดยังหลงเหลือ ก็จะถูกจี้ไปเรื่อยๆ จนหมดก้อนหูด ถ้ารักษาได้ครบถ้วน ไม่มีตัวหูดหลงเหลือ หูดบริเวณดังกล่าวก็ไม่กลับมาเป็นอีก ก็ทำให้หายขาดได้  หลังการรักษาอาจมีการเจ็บปวดที่แผลได้บ้างเพราะยาชาหมดฤทธิ์ และ ให้ระวังบริเวณผิวหนังที่จี้หูดออกไปจะมีการติดเชื้อภายหลังได้ คงต้องรักษาความสะอาดบริเวณดังกล่าวด้วยประมาณหนึ่งสัปดาห์ครับ

การจี้บริเวณหูดด้วยความเย็น: เป็นการจี้ด้วยไนโตรเจนเหลว ตอนถูกจี้มักเจ็บที่ผิวหนังบริเวณดังกล่าวมากบ้างน้อยบ้าง หลังจากรักษาแล้วสองหรือสามวัน ผิวหนังบริเวณที่เป็นหูดจะหลุดออก ทำให้ตัวหูดหลุดออกไปด้วย

การใช้เลเซอร์ยิงทำลายตัวหูด: ก่อนรักษา จะฉีดยาชาที่ผิวหนังรอบๆ หูด หรือ ที่ผิวหนังบริเวณหูด หลังจากยาชาออกฤทธิ์แล้ว หูดจะโดนจี้ด้วยเลเซอร์ กระบวนการคล้ายกับการจี้หูดด้วยไฟฟ้าครับ

การเฉือนหรือตัดหูดออกโดยตรง
วิธีการนี้ส่วนใหญ่อาศัยแพทย์ช่วยเฉือนหรือตัดตัวหูดออก หลังจากฉีดยาชาแล้ว ถ้าเป็นวิธีเฉือนก็ไม่ต้องเย็บปิด แต่ถ้าเป็นการตัดหูดออกโดยตรง ก็ต้องเย็บปิดและนัดมาตัดไหมภายหลังครับ

การซื้อยาน้ำกัดหูดมาทา หยอด แต้ม

ส่วนใหญ่จะแนะนำให้ทำหลังจากอาบน้ำ อาจจะแช่ส่วนที่เป็นหูดในน้ำ ประมาณสิบห้านาทีก่อนทายา ถ้าแช่น้ำให้ซับบริเวณที่เป็นหูดก่อนทายา ให้หยดหรือทายาที่หูดแล้วทิ้งไว้ประมาณสิบห้านาที โดยทำวันละประมาณสองครั้ง ข้อควรระวังคือไม่ควรหยดหรือทายาเกินตำแหน่งที่เป็นหูด ถ้าเป็นไปได้ให้ทาวาสลินที่บริเวณผิวหนังที่เป็นเนื้อดีรอบๆ ตัวหูดก่อนทาหรือหยดยา พอหยอดหรือทายาครบเวลาแล้วให้ล้างออกด้วยน้ำ แนะนำว่าในครั้งแรกให้ทาทิ้งไว้ไม่นานนัก แล้วค่อยเพิ่มเวลา

ผลของการรักษาหูดด้วยตนเอง ขึ้นอยู่กับความพอเหมาะของการรักษาเป็นสำคัญ
ส่วนการรักษาหูดพื้นบ้านที่ได้ยินกันเนืองๆ เช่น การใช้ธูปจี้ การใช้มีดเฉือนออก หรือ ใช้กรดกัดโดยตรง ยังพอมีได้ยินว่ายังปฏิบัติกันพอประปราย ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้าง แต่ส่วนใหญ่มักจะทำให้ผู้ที่เป็นหูดเจ็บปวดไม่มากก็น้อย

No comments:

Post a Comment